standard-title GGMD

GGMD

Logo GGMD

GGMD voor Doven en Slechthorenden

Wij helpen bij vragen of problemen waar u in het dagelijks leven tegenaan kunt lopen. Wij helpen bijv. bij communicatieproblemen, omgaan met een gehoorprobleem, relatieproblemen, opvoeden, eenzaamheid, vragen rondom werk, zelfstandig wonen, omgaan met geld en contact met instanties. Wij helpen ook bij psychische problemen (GGz).

GGMD doet dit onder andere voor ● vroegdoven ● plotsdoven ● laatdoven ● doofblinden ● slechthorenden ● mensen met tinnitus ● ménière ● hyperacusis of een ● CI. Horenden in de omgeving van doven en mensen met een hoorprobleem kunnen hierbij betrokken worden. Bijvoorbeeld ouders, kinderen, partners en collega’s.

GGMD heeft locaties door heel Nederland.

Kijk voor meer informatie op www.ggmd.nl